Sim Năm Sinh 1989

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 070.333.1989 3.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0346.31.05.89 390.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0859.02.03.89 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0916.29.04.89 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0917.28.01.89 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0817.13.08.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0915.09.03.89 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0914.26.03.89 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0915.03.10.89 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0813.01.06.89 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0855.02.02.89 2.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0836.29.09.89 2.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0886.27.1989 3.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0886.26.01.89 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0832.09.03.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0886.06.11.89 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0819.05.01.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0917.15.09.89 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0845.09.09.89 1.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0856.21.01.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0832.11.01.89 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0913.16.04.89 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0943.01.06.89 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0835.11.06.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0856.030.589 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0852.160.489 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 08.5552.1989 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0941.25.06.89 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0825.21.10.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0857.19.05.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0915.08.03.89 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0835.23.04.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0859.200.489 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0835.15.04.89 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0847.080.989 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0857.12.12.89 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0852.040.789 1.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0816.08.08.89 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0886.310.489 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0917.72.1989 3.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0918.73.1989 4.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0942.18.12.89 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0888.10.05.89 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0832.040.989 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0857.22.02.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0824.180.789 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0839.26.01.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0836.01.02.89 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 08272.90.789 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0943.23.11.89 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0846.12.07.89 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0838.06.01.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0913.27.06.89 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0825.21.09.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0819.16.09.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0819.28.05.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0911.29.04.89 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0916.23.11.89 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0911.16.08.89 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0833.23.05.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0911.16.03.89 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0818.29.01.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0835.29.03.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0838.23.05.89 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0914.06.05.89 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0833.15.07.89 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0812.22.10.89 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0823.05.05.89 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0915.17.02.89 2.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0817.28.10.89 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua