Sim Năm Sinh 1990

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 070.333.1990 3.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 09.1996.1990 28.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0769.72.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0584.26.1990 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
5 0359.76.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0786.02.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 077.5.02.1990 1.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0587.88.1990 950.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
9 0786.45.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0769.61.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0797.41.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0766.21.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0784.34.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 07.9993.1990 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0829.14.1990 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0769.06.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0797.59.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0786.67.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0703.25.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0786.57.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0796.28.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0584.83.1990 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
23 0786.28.1990 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0764.29.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0765.76.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0385.73.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0368.87.1990 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0397.55.1990 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.94.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0792.71.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0707.32.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0707.87.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0707.83.1990 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0762.21.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0774.18.1990 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0777.63.1990 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0828.99.1990 2.975.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 082.885.1990 1.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0823.96.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0839.33.1990 1.860.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0837.38.1990 1.930.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0823.91.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0823.98.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 083.523.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0823.92.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0828.98.1990 6.080.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 081779.1990 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0825.98.1990 3.020.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 08.28.11.1990 7.180.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0817.81.1990 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0819.49.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0823.95.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 085.333.1990 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 08.5678.1990 16.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0825.93.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0817.36.1990 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0828.96.1990 1.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 081.737.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0858.58.1990 5.020.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 081778.1990 3.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 082.887.1990 1.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 085.345.1990 1.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 083338.1990 1.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 082889.1990 3.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0839.88.1990 1.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 085.787.1990 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 083.688.1990 5.320.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 085.779.1990 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0836.77.1990 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0834.67.1990 1.930.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua