Sim Năm Sinh 1990

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 070.333.1990 3.650.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 09.1996.1990 28.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0835.18.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0837.18.09.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0918.01.11.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 081.777.1990 7.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0856.03.08.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0916.04.08.90 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0916.23.01.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0833.18.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0888.15.01.90 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0839.22.01.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0917.14.01.90 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0947.06.03.90 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0825.19.07.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0855.03.03.90 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 08.23.08.1990 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0858.14.02.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0857.21.0990 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0888.02.08.90 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0913.23.07.90 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0859.030.890 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0827.27.08.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0852.12.12.90 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0839.13.07.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 08.28.02.1990 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0812.08.05.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0886.11.04.90 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0859.68.1990 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0856.21.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0886.09.11.90 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0917.14.10.90 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0916.03.04.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0819.17.02.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 08.5522.1990 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0889.54.1990 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 09.1959.1990 9.550.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0832.03.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0815.19.11.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0827.03.01.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0911.30.06.90 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0919.04.06.90 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0857.16.06.90 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0919.28.03.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0916.24.07.90 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0837.04.05.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0918.05.12.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0825.02.08.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 084.999.1990 5.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0817.03.02.90 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0857.150.390 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0825.22.0990 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0813.03.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0835.03.05.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0919.23.01.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0832.03.0990 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0836.121.090 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0911.25.08.90 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0859.05.03.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0918.26.05.90 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0838.11.05.90 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0859.19.06.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0917.96.1990 3.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0859.01.0990 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0917.16.08.90 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0857.06.08.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0913.23.11.90 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0829.01.07.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0838.04.08.90 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0888.22.03.90 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua