Sim Năm Sinh 1994

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0914.08.11.94 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0915.741.994 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0915.05.12.94 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0839.04.02.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0915.20.01.94 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0914.23.04.94 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0915.11.06.94 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0914.62.1994 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0817.10.10.94 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0888.20.04.94 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0946.01.06.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0912.18.10.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0917.26.12.94 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0833.05.08.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0888.14.01.94 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0818.26.11.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0918.08.09.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0912.23.06.94 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0859.27.01.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0916.26.03.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0917.18.09.94 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0813.04.07.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0839.13.10.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0836.070.294 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0943.21.05.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0913.84.1994 4.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0914.27.06.94 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0944.18.04.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0859.27.06.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0819.07.07.94 1.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0825.25.10.94 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0886.27.1994 3.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0815.18.09.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0886.18.1994 3.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 08.18.02.1994 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0835.13.08.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0839.09.01.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0886.05.09.94 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0853.10.10.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0945.17.07.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0913.10.06.94 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0912.08.10.94 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0888.57.1994 4.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0915.64.1994 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0816.68.1994 5.450.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0947.01.07.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0859.28.08.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0945.23.1994 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0835.06.06.94 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0917.14.07.94 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0946.31.1194 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0943.18.11.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0917.14.04.94 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0836.16.04.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0819.07.08.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0944.17.07.94 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0886.16.1994 3.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0945.29.08.94 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 08.23.02.1994 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0911.23.06.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0816.19.07.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0832.211.094 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0911.30.03.94 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0913.01.01.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0945.62.1994 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0888.08.04.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0819.19.07.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0858.04.06.94 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0918.17.10.94 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0833.01.09.94 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua