Sim Năm Sinh 1996

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0913.96.1996 16.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0855.26.10.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0835.14.03.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0911.17.07.96 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0839.11.03.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0813.05.01.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0833.09.10.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0826.16.09.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0944.17.07.96 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0823.07.06.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0858.09.02.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0913.12.11.96 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0819.22.10.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0815.22.06.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0815.02.08.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0917.09.08.96 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0888.21.10.96 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0835.17.02.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0837.30.08.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0914.23.10.96 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0859.02.02.96 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0942.33.1996 4.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0839.26.07.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0858.09.01.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0946.02.02.96 2.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0838.13.05.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0913.10.11.96 2.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0839.01.09.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0812.10.10.96 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0859.130.796 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0886.22.08.96 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0816.07.02.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0942.90.1996 2.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0815.070.996 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0858.04.02.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0839.02.04.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0828.251.296 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0822.05.02.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0827.07.09.96 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0839.27.06.96 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0913.10.05.96 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 08.19.10.1996 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0942.18.1996 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0857.08.09.96 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0845.33.1996 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0919.24.01.96 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0916.21.12.96 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0913.14.07.96 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0943.14.02.96 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0835.27.08.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0911.21.06.96 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0941.08.07.96 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0828.28.02.96 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0835.02.12.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0822.28.07.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0913.28.09.96 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0886.21.06.96 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0827.05.10.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0911.09.04.96 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0833.03.04.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 08.23.11.1996 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0918.30.08.96 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0819.251.296 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0915.22.06.96 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0855.021.296 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0915.20.01.96 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0917.15.05.96 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0819.25.03.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0833.04.07.96 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0911.30.02.96 2.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua