Sim Năm Sinh 1998

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0798.99.1998 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0859.02.08.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0947.10.12.98 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0912.11.01.98 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0835.25.03.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0913.28.08.98 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0912.14.10.98 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0832.04.12.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0914.30.09.98 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0886.23.08.98 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0839.16.09.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0856.08.10.98 594.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0858.66.1998 3.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0913.19.1998 9.550.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0859.01.02.98 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0889.1111.98 7.450.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0918.03.01.98 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0918.08.05.98 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0912.29.01.98 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0839.13.06.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0949.06.06.98 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0833.05.12.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0888.61.1998 3.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0914.31.06.98 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0838.27.11.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0825.22.09.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 08.25.01.1998 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0852.110.298 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0946.04.04.98 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0916.25.07.98 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0946.03.08.98 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0944.24.04.98 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0825.09.04.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 08.16.05.1998 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0816.31.12.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0888.280.198 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0946.08.09.98 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0918.09.01.98 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0815.05.06.98 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0812.150.698 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0822.05.09.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0816.10.09.98 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0825.21.09.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0917.21.10.98 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0945.28.06.98 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0812.140.998 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0824.26.10.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0838.21.05.98 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0833.28.09.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0947.29.12.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0917.18.12.98 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0943.24.12.98 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0946.55.1998 3.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0946.15.11.98 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0949.07.06.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0817.11.12.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0949.300.298 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0911.14.01.98 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0836.04.11.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0835.23.05.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0815.17.06.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0915.05.08.98 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 081.678.1998 6.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0946.08.06.98 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0917.56.1998 3.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0812.28.09.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0815.17.03.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0816.04.11.98 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0917.07.06.98 1.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0834.09.09.98 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua