Sim Năm Sinh 1999

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0913.121999 93.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 091.393.1999 68.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0783.47.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0778.67.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 07.76.76.1999 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
6 0767.87.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0789.72.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0769.78.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0768.67.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0765.87.1999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0778.87.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0789.76.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0769.75.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0778.86.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 076543.1999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0768.98.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0767.08.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0776.73.1999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0778.97.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0767.07.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0931.27.1999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0778.70.1999 4.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0769.85.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0765.85.1999 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0767.85.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0789.87.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0778.85.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0769.961.999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0778.82.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0768.96.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0778.62.1999 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0765.32.1999 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0776.65.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0768.97.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0776.69.1999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0767.27.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0776.60.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0769.67.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0765.80.1999 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0775.79.1999 7.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0775.90.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0775.05.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0778.69.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0775.75.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0776.72.1999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0767.05.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0703.88.1999 9.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0769.87.1999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0768.76.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0779.75.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0778.02.1999 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0765.76.1999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0767.03.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0776.62.1999 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0778.101.999 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0787.88.1999 13.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0706.311.999 6.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0788.911.999 19.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0786.96.1999 17.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0898.8.3.1999 14.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0898.05.1999 9.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0896.711.999 14.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0896.04.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0704.9.6.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0795.8.3.1999 7.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0898.02.1999 9.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0794.2.8.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0794.90.1999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0777.8.2.1999 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0798.02.1999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1999 : 98688e1d40ea7d3de44dd4c4362e0942