Sim Năm Sinh 1999

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 090.81.81.999 99.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0767.191.999 15.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 093.854.1999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0777.941.999 3.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0945.47.1999 20.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0937.501.999 19.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0933.461.999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0937.481.999 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0931.451.999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0783.431.999 2.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0937.541.999 19.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0938.471.999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0786.331.999 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 085.777.1.999 15.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0767.221.999 4.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 07777.61.999 32.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 07.07.011.999 15.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 090.670.1999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0764.211.999 2.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0938.461.999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 077.66.71.999 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0938.431.999 20.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0774.931.999 2.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 076.41.41.999 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0773.741.999 2.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0356.38.1999 13.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0784.651.999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0777.141.999 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0827.411.999 8.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0784.201.999 5.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0855.33.1999 17.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 082.883.1999 19.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 082.887.1999 19.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0825.95.1999 16.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 082.667.1999 13.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0828.91.1999 26.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0858.57.1999 12.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0828.93.1999 11.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 085.333.1.999 22.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0828.511.999 12.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0838.77.1999 16.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 08.28.06.1999 24.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 084.339.1999 17.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0834.67.1999 16.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 08177.61.999 17.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 085.676.1999 16.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 083.323.1999 17.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0828.90.1999 13.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 082.818.1999 37.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0823.93.1999 26.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 085.979.1999 26.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 08555.31.999 18.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 085.939.1999 26.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 082.666.1999 41.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0828.98.1999 41.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0835.22.1999 16.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0843.981.999 10.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 084.338.1999 10.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 082669.1999 18.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 082.884.1999 18.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 085.779.1999 19.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0828.96.1999 11.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0858.56.1999 12.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0828.94.1999 12.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0833.26.1999 12.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0837.37.1999 26.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 08555.41.999 18.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0833.25.1999 12.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0828.14.1999 11.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0823.97.1999 9.060.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua