Sim Năm Sinh 1999

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0917.23.10.99 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0917.19.05.99 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0948.29.03.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0888.09.06.99 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0915.08.05.99 2.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0915.22.05.99 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0888.08.02.99 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0886.09.10.99 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 088.62.11199 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0911.09.04.99 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0941.12.04.99 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0914.24.02.99 2.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0947.08.01.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0814.030.999 4.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0943.19.05.99 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0888.26.07.99 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0946.24.02.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0911.08.06.99 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0945.10.02.99 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0942.14.06.99 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0819.20.12.99 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 083.6161.999 14.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0946.30.07.99 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0822.090.299 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 094715.02.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0827.19.08.99 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0828.12.02.99 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0919.16.04.99 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0859.02.02.99 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0852.130.899 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0918.29.01.99 2.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0917.20.12.99 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0941.15.05.99 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0943.22.04.99 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0913.04.06.99 2.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0943.26.05.99 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0947.19.12.99 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0948.16.06.99 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0917.31.01.99 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0913.31.06.99 3.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0818.06.02.99 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0916.03.01.99 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0837.21.01.99 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0914.19.08.99 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0946.26.02.99 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0827.10.10.99 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0917.28.03.99 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0828.030.799 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0825.210.899 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0816.06.12.99 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0816.11.07.99 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0917.27.06.99 2.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0823.110.199 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0947.12.03.99 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0914.17.04.99 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0827.06.01.99 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0943.16.06.99 1.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0917.23.04.99 2.159.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0823.27.01.99 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0853.151.299 559.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0856.07.08.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0814.02.06.99 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0945.02.05.99 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0852.04.01.99 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0911.24.06.99 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0834.09.08.99 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0945.27.12.99 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0886.04.03.99 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0852.200.199 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0919.09.04.99 2.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua