Sim Năm Sinh 2000

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0988.9.1.2000 19.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0828.36.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0947.862.000 1.750.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0911.76.2000 3.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0886.21.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0813.88.2000 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0836.002.000 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 082.777.2000 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0829.88.2000 3.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0886.15.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0836.79.2000 1.750.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0918.94.2000 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0859.00.2000 1.980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0918.95.2000 3.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0886.35.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0945.66.2000 3.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 07.07.03.2000 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 077.5.02.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 077.8.05.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 077.8.06.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0948.51.2000 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0889.1.6.2000 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 07.03.04.2000 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0792.28.2000 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.09.2000 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0939.622.000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0907.3.8.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0939.6.5.2000 5.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0939.5.3.2000 8.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0939.9.4.2000 1.980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 089.8822.000 3.800.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0706.3.2.2000 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0702.822.000 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0768.8.3.2000 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0896.7.2.2000 2.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0899.6.5.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0932.8.6.2000 6.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0939.5.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0932.8.4.2000 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0939.4.1.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0939.2.9.2000 6.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0907.3.2.2000 5.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0939.7.7.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0909.1.7.2000 8.200.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0939.3.4.2000 2.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0939.5.1.2000 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0899.6.7.2000 2.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0939.3.1.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0899.6.6.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0939.8.5.2000 3.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0907.1.3.2000 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0829.01.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0919.54.2000 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 08.1980.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0855.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0829.02.2000 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0855.722.000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 08.1972.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0858.71.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 085.7.08.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 08.1973.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 085.23.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 085.26.7.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 085.7.09.2000 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 08.1981.2000 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0858.51.2000 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0853.69.2000 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0798.35.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0774.71.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0765.36.2000 1.680.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2000 : f4233e1ce818506eacc0fdd818fc955d