Sim Năm Sinh 2004

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 094.777.2004 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.002.004 917.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 0773.002.004 854.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
4 0932.002.004 3.900.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0344.79.2004 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0703.61.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0777.63.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0365.46.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 0767.47.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0357.26.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0353.61.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
12 0707.88.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0764.98.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0949.39.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0799.97.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0375.79.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
17 0333.28.2004 3.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0785.99.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0387.22.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
20 0366.48.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
21 0778.98.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0353.16.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0584.86.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
24 093.21.4.2004 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0985.69.2004 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
26 0352.06.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
27 0352.44.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
28 0358.22.2004 2.130.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
29 0764.13.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0798.77.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0365.65.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
32 093.656.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0583.45.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
34 0367.52.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
35 0356.43.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
36 0786.30.2004 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0708.89.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0778.72.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0399.31.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
40 0358.21.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
41 0774.77.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0797.71.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0773.98.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0347.27.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
45 0769.76.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0785.29.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0393.31.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0707.81.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 07.03.01.2004 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0777.95.2004 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0394.46.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
52 0707.85.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0398.19.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
54 0786.68.2004 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0765.32.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0836.72.2004 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 0385.35.2004 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
58 0707.32.2004 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 097.303.2004 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
60 0949.89.2004 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0949.43.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0566.43.2004 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
63 0765.81.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0785.95.2004 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 081775.2004 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 083.567.2004 5.320.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0949.83.2004 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 082.666.2004 2.960.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0915.93.2004 1.660.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0825.96.2004 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua