Sim Năm Sinh 2004

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0988.81.2004 30.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0888.33.2004 4.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0914.75.2004 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0833.83.2004 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0817.99.2004 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0889.68.2004 4.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0886.82.2004 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0886.22.2004 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0886.11.2004 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0916.00.2004 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0911.86.2004 4.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 08.1389.2004 1.750.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 09.19.05.2004 14.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0816.88.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0813.99.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0818.99.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 08.24.07.2004 11.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0947.00.2004 3.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0818.96.2004 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0913.19.2004 3.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0915.98.2004 3.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0886.78.2004 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0819.66.2004 2.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0816.99.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0913.56.2004 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0889.99.2004 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0813.88.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0946.98.2004 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 09.1966.2004 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0886.33.2004 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0818.66.2004 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0812.99.2004 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0838.58.2004 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0918.35.2004 2.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0886.39.2004 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0915.66.2004 5.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 08.24.04.2004 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0886.69.2004 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0946.76.2004 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0886.58.2004 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0943.66.2004 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0946.91.2004 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0889.55.2004 1.680.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0912.86.2004 10.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 09.17.15.2004 2.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 09.16.01.2004 14.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0886.64.2004 1.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 077.5.04.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 077.9.05.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 07.03.05.2004 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 077.5.07.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0945.33.2004 2.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 07.07.03.2004 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 07.07.11.2004 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 07.03.06.2004 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 07.07.06.2004 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 077.7.06.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0943.39.2004 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0917.14.2004 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0917.26.2004 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 07.03.07.2004 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0918.21.2004 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 07.07.02.2004 10.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 077.6.12.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0949.86.2004 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0948.83.2004 2.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 077.7.03.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 077.9.08.2004 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 077.30.4.2004 4.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0917.63.2004 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2