Sim Năm Sinh 2008

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0362.43.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0388.31.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0356.21.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0369.97.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0368.93.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0342.11.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0387.39.2008 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 08.6677.2008 4.350.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
9 03.9889.2008 4.390.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 093.24.2.2008 3.500.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0827.97.2008 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0764.47.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0707.31.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0765.71.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0789.95.2008 3.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0797.47.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0354.04.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
18 0399.31.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
19 0708.76.2008 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0583.44.2008 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
21 0375.31.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
22 0374.32.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
23 0799.97.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0707.83.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0785.96.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0703.49.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0775.13.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0583.56.2008 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
29 0786.70.2008 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0974.23.2008 2.600.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
31 0707.87.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0707.35.2008 2.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0764.12.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0786.64.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0769.63.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0384.25.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
37 0583.81.2008 810.000 Vietnamobile Sim năm sinh Đặt mua
38 0949.43.2008 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 077.770.2008 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0798.85.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0353.17.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
42 0764.98.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0774.17.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0769.80.2008 1.180.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0767.53.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0949.34.2008 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0333.35.2008 3.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
48 0703.56.2008 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0359.76.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
50 0352.81.2008 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
51 0833.67.2008 1.970.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 082.555.2008 3.040.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 081775.2008 1.890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 085.789.2008 1.790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0833.68.2008 3.020.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0825.93.2008 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 08.1977.2008 4.380.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 081778.2008 3.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 082.333.2008 1.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 085.779.2008 2.030.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 083.678.2008 5.010.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 082.666.2008 3.020.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0859.39.2008 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 083.323.2008 1.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 082.345.2008 6.290.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 083.567.2008 5.040.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 085.345.2008 1.625.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 083.888.2008 5.560.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 083.616.2008 2.070.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0828.99.2008 1.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua