Sim Năm Sinh 2008

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0911.250.908 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0822.130.208 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0813.99.2008 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 09.1929.0808 9.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0946.09.03.08 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0857.01.04.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0912.20.02.08 2.090.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0835.11.0808 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0835.280.308 559.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0949.050.608 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0842.20.0808 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0917.99.2008 4.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0949.270.308 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0822.160.208 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 08.19.07.2008 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0945.21.06.08 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0847.06.06.08 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0943.010.408 1.190.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 08.17.02.2008 9.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0822.160.108 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0947.090.208 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0836.15.0808 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0888.09.02.08 2.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0944.220.508 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0911.03.01.08 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0818.99.2008 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0815.88.2008 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0819.66.2008 2.390.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 08.15.03.2008 9.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0888.11.01.08 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0919.25.01.08 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0839.02.0808 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0839.01.07.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0945.220.508 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0818.66.2008 2.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0835.0303.08 840.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0888.00.2008 4.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0913.26.10.08 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0816.040.708 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0943.29.09.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0833.02.03.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0849.05.07.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0819.08.02.08 990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0859.02.07.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0815.99.2008 3.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0859.020.308 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0849.04.04.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0943.26.04.08 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0944.02.09.08 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
50 0946.17.06.08 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
51 0859.01.07.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
52 0858.17.0808 790.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
53 0857.08.07.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
54 0834.19.0808 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
55 0911.21.02.08 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
56 0949.140.308 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
57 091.888.2008 19.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
58 0839.13.0808 890.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
59 0839.02.01.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
60 0822.160.408 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
61 0859.20.0808 740.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
62 0819.05.06.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 0914.16.05.08 1.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0918.682.008 9.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0819.07.09.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0822.061.208 629.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0825.03.03.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0859.03.04.08 664.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0858.04.04.08 699.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0916.83.2008 4.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua