Sim Năm Sinh 2008

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0886.89.2008 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
2 0815.99.2008 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0943.55.2008 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0917.99.2008 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 08.19.07.2008 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 091.888.2008 19.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0835.99.2008 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0886.36.2008 2.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0949.62.2008 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0915.08.2008 14.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
11 0911.36.2008 2.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0914.98.2008 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0813.66.2008 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0949.05.2008 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 088.669.2008 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0916.83.2008 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0815.88.2008 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0819.66.2008 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0886.28.2008 1.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0818.66.2008 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0888.59.2008 2.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0949.55.2008 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0818.69.2008 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0889.58.2008 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0918.682.008 10.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0888.61.2008 2.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 08.17.02.2008 10.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 08.15.03.2008 10.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0816.33.2008 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0919.25.2008 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0886.23.2008 1.750.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 088.678.2008 3.900.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0818.99.2008 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0886.26.2008 2.050.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0813.99.2008 3.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0888.45.2008 1.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0946.87.2008 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0946.63.2008 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0797.52.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0785.11.2008 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0798.42.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0783.27.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0793.82.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0896.87.2008 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0792.44.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0793.46.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0784.75.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0937.53.2008 1.600.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0797.92.2008 1.860.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0784.98.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0798.32.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0798.92.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0785.12.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0937.9.5.2008 1.330.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0793.42.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0786.62.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0899.78.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0793.44.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0797.32.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0785.44.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0899.76.2008 1.210.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0785.62.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0798.52.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0799.92.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0792.42.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0783.32.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0792.60.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0785.32.2008 1.640.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0786.59.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0794.72.2008 1.290.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b