Sim Năm Sinh 2012

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0394.71.2012 1.390.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0328.19.2012 1.810.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0343.58.2012 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0707.33.2012 3.300.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
5 0365.29.2012 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0764.012.012 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0909.37.2012 5.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0784.73.2012 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0369.74.2012 1.830.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 0797.00.2012 1.830.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0786.012.012 16.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0764.99.2012 2.130.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0797.49.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0785.14.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0798.85.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0786.31.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0794.87.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0792.42.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0785.78.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0785.19.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0797.45.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0783.45.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0797.18.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0797.76.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0797.65.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0786.06.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0937.63.2012 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0783.61.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0792.88.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0783.58.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0797.97.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0933.7.2.2012 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0792.71.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0785.84.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0793.76.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0785.47.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0798.25.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0793.48.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0798.64.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0896.87.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0783.24.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0792.57.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0794.40.2012 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0797.96.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0785.74.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0785.70.2012 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0798.77.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0783.66.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0797.58.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0783.36.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0797.69.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0937.58.2012 1.950.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0786.69.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0793.79.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0785.49.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0797.19.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0786.26.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0797.44.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0786.77.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0783.46.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0785.34.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0794.88.2012 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0798.55.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0797.99.2012 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0785.46.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0793.87.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0785.91.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0792.51.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0792.75.2012 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0937.85.2012 2.150.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9