Sim Năm Sinh 2013

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0352.54.2013 1.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0372.30.2013 1.300.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0869.54.2013 1.370.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0398.93.2013 973.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0964.32.2013 1.270.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0949.27.2013 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0888.46.2013 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0888.05.2013 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0888.75.2013 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0933.75.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0798.77.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0784.40.2013 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0798.97.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0783.65.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0908.95.2013 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0794.45.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0797.27.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0798.34.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0784.74.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0799.76.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0786.43.2013 1.137.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0797.80.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0937.84.2013 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.74.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0785.76.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0937.54.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0784.80.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0798.53.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0792.16.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0937.30.2013 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0797.58.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0792.72.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0784.76.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0798.21.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0794.83.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0896.87.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0798.56.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0797.22.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0792.88.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0933.92.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0792.14.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0899.78.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0792.82.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0899.77.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0937.85.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0793.47.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0785.13.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0783.30.2013 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0786.71.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0783.66.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0798.85.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0937.76.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0798.26.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0785.78.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0908.35.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0784.75.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0908.67.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0794.74.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0798.51.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0784.30.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0783.50.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0899.75.2013 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0797.67.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 0798.55.2013 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0908.27.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0799.87.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0793.72.2013 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0784.70.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0792.17.2013 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0792.90.2013 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443