Sim Năm Sinh 2014

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0376.87.2014 1.190.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0337.04.2014 1.120.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0399.3.5.2014 2.500.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0344.37.2014 1.200.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0345.89.2014 1.400.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0911.762.014 1.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0888.55.2014 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 0824.53.2014 1.180.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0888.49.2014 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0969.13.2014 2.800.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0888.78.2014 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0888.34.2014 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0798.46.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0786.38.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0794.71.2014 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0899.98.2014 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0931.55.2014 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0786.31.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0798.15.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0792.14.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0899.96.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0785.52.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0908.21.2014 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0793.47.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0783.30.2014 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0797.88.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0792.75.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0937.70.2014 980.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.14.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0783.58.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0937.45.2014 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0785.01.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0797.07.2014 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0792.30.2014 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0792.70.2014 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0798.75.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0931.22.2014 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0786.14.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0792.67.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0937.30.2014 840.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0784.76.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0786.00.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0937.66.2014 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0792.19.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0785.34.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0896.87.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 0798.40.2014 875.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0797.45.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0792.60.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0899.97.2014 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0908.51.2014 1.362.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0798.22.2014 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0786.36.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0792.18.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0785.97.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0797.58.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0798.14.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0792.23.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0793.83.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0792.85.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0798.72.2014 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0826.08.2014 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
63 08.12.04.2014 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0912.99.2014 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0816.06.2014 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 08.12.02.2014 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 0825.09.2014 7.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 0888.68.2014 6.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 08.1988.2014 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 0911.88.2014 7.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035