Sim Năm Sinh 2016

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0329.78.2016 1.370.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0886.682.016 6.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
3 0888.47.2016 2.280.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 0888.58.2016 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
5 0888.92.2016 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0937.49.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
7 0937.74.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
8 0785.92.2016 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
9 0933.60.2016 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
10 0792.30.2016 945.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 0937.50.2016 1.100.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
12 0785.42.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
13 0797.28.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
14 0783.52.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
15 0797.50.2016 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
16 0784.82.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
17 0937.22.2016 2.050.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
18 0798.62.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
19 0937.42.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
20 0785.16.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
21 0793.83.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
22 0798.94.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
23 0798.18.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
24 0786.72.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.42.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
26 0896.87.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
27 0798.44.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
28 0797.44.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
29 0784.31.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
30 0898.78.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
31 0792.64.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
32 0792.16.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
33 0797.59.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
34 0898.92.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
35 0798.28.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
36 0786.01.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
37 0785.41.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
38 0937.90.2016 1.015.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
39 0797.99.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
40 0785.75.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
41 0797.39.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
42 0798.38.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
43 0933.27.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
44 0792.39.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
45 0898.75.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
46 0797.58.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
47 079.791.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
48 0797.16.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
49 0798.16.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0793.44.2016 1.437.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0933.5.3.2016 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0797.70.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0798.71.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0785.72.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0793.48.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0793.47.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0931.5.3.2016 1.325.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0785.32.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0937.572.016 1.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 0933.42.2016 840.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0794.86.2016 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0786.16.2016 1.662.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 09.1987.2016 8.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
64 0917.99.2016 3.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
65 0888.83.2016 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
66 0826.05.2016 9.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
67 08.1997.2016 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
68 088886.2016 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
69 0912.07.2016 12.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
70 08.1800.2016 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3