Sim Năm Sinh 2018

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0347.20.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
2 0366.94.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
3 0326.64.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
4 0377.11.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
5 0867.93.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
6 0353.12.2018 700.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
7 0386.77.2018 2.000.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
8 0913.67.2018 3.420.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
9 0969.12.2018 4.350.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
10 0868.18.2018 4.380.000 Viettel Sim năm sinh Đặt mua
11 0888.39.2018 1.830.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0886.13.2018 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 0836.50.2018 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
14 0942.27.2018 1.990.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 094.246.2018 1.700.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0944.76.2018 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0889.70.2018 1.325.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0947.09.2018 1.400.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0886.73.2018 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 0911.85.2018 3.300.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
21 0947.84.2018 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
22 0948.74.2018 1.325.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
23 0943.16.2018 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
24 0886.96.2018 3.230.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
25 0949.46.2018 1.325.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
26 0815.99.2018 2.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
27 0837.06.2018 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
28 0942.65.2018 1.690.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
29 0948.64.2018 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
30 0888.79.2018 4.490.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
31 0917.84.2018 2.200.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
32 0826.86.2018 2.940.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
33 0819.20.2018 910.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
34 0946.81.2018 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
35 0889.60.2018 980.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
36 0942.33.2018 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
37 0941.82.2018 1.680.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
38 0914.80.2018 1.250.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
39 0915.81.2018 2.940.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
40 0916.28.2018 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
41 0912.75.2018 3.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
42 0836.00.2018 1.100.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
43 0946.80.2018 1.325.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
44 0911.28.2018 2.930.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
45 0944.49.2018 1.325.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
46 0949.33.2018 1.800.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
47 0945.26.2018 1.590.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
48 0947.03.2018 1.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
49 0786.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
50 0798.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
51 0785.18.2018 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
52 0937.96.2018 1.212.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
53 0908.27.2018 1.740.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
54 0933.84.2018 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
55 0908.54.2018 1.287.500 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
56 0908.872.018 1.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
57 0908.3.1.2018 2.230.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
58 0937.97.2018 2.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
59 0908.4.8.2018 1.350.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
60 093.7.03.2018 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
61 0797.18.2018 1.750.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
62 0792.18.2018 1.710.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
63 0933.972.018 1.400.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
64 09.07.03.2018 5.660.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
65 0939.012.018 1.700.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
66 0789.99.2018 9.410.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
67 0777.09.2018 2.090.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
68 0765.55.2018 2.350.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
69 0763.57.2018 820.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
70 0777.06.2018 2.040.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua