Sim Ngũ Quý 1 Giữa

# Số Sim Giá Bán Mạng Loại Sim Đặt Mua
1 0772.111118 18.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
2 0778.111115 15.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
3 094.11111.87 7.950.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
4 09.11111.649 4.950.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
5 0823.11111.6 12.600.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
6 0829.11.11.14 6.450.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
7 0842.11111.7 7.450.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
8 09.11111.712 6.550.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
9 0889.11111.4 9.550.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
10 0784.111112 12.000.000 Mobifone Sim năm sinh Đặt mua
11 08.36.111117 10.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
12 0812.11111.7 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
13 091.1111.521 5.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
14 0825.11111.7 4.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
15 0827.11111.5 3.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
16 0843.11111.8 6.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
17 0858.11111.7 5.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
18 0859.11111.5 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
19 0848.11111.6 5.000.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua
20 091.1111.736 5.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
21 091.1111.560 4.300.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
22 091.1111.049 7.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
23 091.1111.390 6.000.000 Vinaphone Sim ngũ quý giữa Đặt mua
24 0854.11111.7 2.500.000 Vinaphone Sim năm sinh Đặt mua